Selecteer een pagina

“Architectuur van de “Amsterdamse
School” met een rijke
en luxe detaillering.”
CONTACT ALLE PROJECTEN

VILLA v.d. M OMMEN

De villa te Ommen heeft een architectuur van de “Amsterdamse School”. De villa is zeer grandeur en heeft een rijke en luxe detaillering en dat is terug te zien in de gehele villa.

DeZe particuliere villa v.d. II te Ommen heeft sterke kozijnen en gevels door verzanding.

De “Amsterdamse School” kenmerkt zich door de gebouwen met een expressieve baksteenarchitectuur. De stijl kent een sculpturale vormentaal. De architecten van de Amsterdamse School zagen vooral expressieve dynamiek als trefwoorden van de moderne tijd, waren niet wars van ornamenten en beschouwden schoonheid als een eerste vereiste voor hun ontwerpen. Een prachtrijke villa te Ommen.

Digitaal inspiratieboek

Om te ontdekken wat Ruud voor u kunnen betekenen en om te weten te komen wat Ruud bijzonder maakt, adviseren we u het inspiratieboek aan te vragen. Daarin vindt u de mooiste projecten en kunt u tevens inspiratie opdoen.

VRAAG AAN