Selecteer een pagina

"JE HEBT WEINIG LIJNEN
NODIG OM IETS TE DUIDEN"
OVER MIJ ALLE PROJECTEN

RUUD WINKELHUIS

Als architect ben ik de spil om samen met mijn opdrachtgever(s) naar het gewenste resultaat toe te werken. Creativiteit optimaliseer ik vanuit enthousiasme en stimulans; een goed ontwerpproces kan niet zonder en zal als een ontdekkingstocht worden ervaren.

Binnen alle gevraagde disciplines vervul ik hierbij een complementaire rol, van architectuur tot interieur en landschap, van kostenramingen en juridische kanten tot esthetische begeleiding.

Naast villa’s, landhuizen en overige woningbouw richt ik mij op utiliteitsbouw in al zijn vormen; van bedrijfs- gebouwen, appartementcomplexen tot kantoor- gebouwen en veel meer.

Omdat niets binnen het ontwerpproces mag worden uitgesloten, hecht ik als architect veel waarde aan vrijheid. Doordat ik als zelfstandig architect vrij ben om vanuit mezelf te bepalen hoe ik elke nieuwe ontwerp uitdaging aanpak, creëer ik een stuk rust, hetgeen het uiteindelijke resultaat enorm ten goede komt.

Digitaal inspiratieboek

Om te ontdekken wat Ruud voor u kunnen betekenen en om te weten te komen wat Ruud bijzonder maakt, adviseren we u het inspiratieboek aan te vragen. Daarin vindt u de mooiste projecten en kunt u tevens inspiratie opdoen.

VRAAG AAN